Agnieszka Zwierzchowska

radca prawny

Ukończyłam prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych. W okresie studiów byłam Koordynatorem ds. Public Relations, a następnie Prezesem Zarządu Poradni Prawa.
[Więcej >>>]

Krzysztof Łucki

radca prawny

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Po ukończeniu studiów zdobywałem praktykę w kancelariach radców prawnych i adwokatów.
[Więcej >>>]

W czym możemy Ci pomóc?

Od początku, czyli krótki instruktaż o czym pamiętać przy zawieraniu umowy o pracę

Agnieszka Zwierzchowska25 lutego 2020Komentarze (0)

Początek roku wiąże się z licznymi zmianami, wieloma postanowieniami, w tym związanymi ze zmianą pracy, przekwalifikowaniu się lub po prostu postanowieniem odmienienia swego życia (klasyczne postanowienie to schudnę, ale tutaj nie będziemy poruszać tych drażliwych kwestii 🙂 ).

I tak jednym z postanowień noworocznych jest znalezienie lepszej pracy. Tym sposobem dochodzimy do kroku, w którym po długim czasie rozstajemy się z dotychczasowym Pracodawcą i chcemy podjąć nowe zatrudnienie.

Umowę o pracę zawieraliśmy jakiś czas temu, przepisy się zmieniły i zupełnie nie wiemy od czego zacząć. Albo po prostu zaczynamy pierwszą w życiu pracę i zagubieni w gąszczu przepisów myślimy – czemu o takich sprawach nikt nie mówił w szkole, ani na studiach?!

W tym wpisie znajdziesz kilka wskazówek, na co zwrócić uwagę podczas zawierania umowy o pracę.

W tym celu, aby o niczym nie zapomnieć, robimy sobie mini check-listę zatrudnienia:

 1. Podpisz umowę o pracę – umowa powinna być zawarta w formie pisemnej i zawierać co najmniej: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy. Sprawdź czy w umowie masz wszystkie wyżej wskazane elementy.
 2. Jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie Pracodawca powinien przed dopuszczeniem Cię do pracy potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.
 3. Pracodawca nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę powinien poinformować Cię o warunkach pracy i płacy, tj.:

a) obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

b) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

c) wymiarze przysługującego urlopu wypoczynkowego,

d) obowiązującej długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

e) układzie zbiorowym pracy, którym jesteś objęty, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Pracodawca może Ci wskazać powyższe kwestie poprzez odniesienie do odpowiednich przepisów prawa pracy.

 1. Przedłóż Pracodawcy wszelkie dokumenty związane z poprzednim zatrudnieniem, potwierdzające kwalifikacje lub inne wymagane przez Pracodawcę w procesie zatrudnienia (jeśli nie złożyłeś ich dotychczas w procesie rekrutacji). Pozwoli to pracodawcy określić Twój staż pracy, prawo do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar i inne uprawnienia.
 2. Złóż Pracodawcy pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z jego zatrudnieniem. Zwróć uwagę na to, że Pracodawca nie może żądać od Ciebie większej ilości danych, niż jest to niezbędne do celu Twojego zatrudnienia.
 3. Odbierz od Pracodawcy skierowanie i wykonaj wstępne badania lekarskie (medycyna pracy). Bez ważnych badań, stwierdzających zdolność do pracy, Pracodawca nie może dopuścić Cię do pracy.
 4. Przejdź instruktaż wstępny i stanowiskowy – Pracodawca powinien to udokumentować.
 5. Odbądź szkolenie z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego – Pracodawca powinien to udokumentować.
 6. Jeśli masz dostęp do danych, Pracodawca powinien przeszkolić Cię z zakresu ochrony tych danych.

Pracowniku pamiętaj!

 1. Aby udokumentować staż pracy przedstaw pracodawcy oryginalne świadectwa pracy lub inne dokumenty wskazujące na okres zatrudnienia. Pracodawca we własnym zakresie powinien wykonać kserokopię dokumentów i potwierdzić je za zgodność z oryginałem, po czym włączyć do Twoich akt pracowniczych. Pamiętaj również, że kserokopia świadectwa pracy nie jest dokumentem, a jedynie jego kopią. Pracodawca może odmówić Ci zaliczenia na tej podstawie wskazanego tam okresu pracy.
 2. To w jakim stanie dostarczysz dokumenty, mówi o Tobie bardzo dużo. Wszelkie dokumenty związane z poprzednim zatrudnieniem, potwierdzające kwalifikacje lub inne wymagane przez Pracodawcę w procesie zatrudnienia powinny być schludne i czyste, najlepiej ułożone w kolejności chronologicznej. Ułatwi to Tobie i Pracodawcy pracę na wskazanej dokumentacji.

Powodzenia!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu:

tel.: +48 882 736 709e-mail: kancelaria@kancelariaprawnakkm.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radców Prawnych KOCAŃDA KOWALSKA MAREK I PARTNERZY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych KOCAŃDA KOWALSKA MAREK I PARTNERZY z siedzibą w Kielcach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@kancelariaprawnakkm.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: